1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A 2020-2021. tanévben induló osztályok:

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő Felvehető létszám Szakmacsoport sorszáma, megnevezése Egyedi azonosító
Informatika és távközlés 5448109 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 5 34 fő 7. 1501
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5484113 Logisztikai technikus 5 34 fő 13. 1502
Gazdálkodás és menedzsment 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 17 fő 15. 1503
Gazdálkodás és menedzsment 5434405 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 17fő 15. 1504

Informatika és távközlés ágazat

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakma szerezhető meg.

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban a pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakma szerezhető meg.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.


Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Közlekedés és szállítmányozás

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban a logisztikai technikus szakma szerezhető meg.

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

2. Beiratkozás nappali tagozatra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

2020. június 23. (kedd) 9.00-12.00-ig

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Egyedi azonosító
Informatika és távközlés 5448109 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 5 34 fő 1 1501
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5484113 Logisztikai technikus 5 34 fő 1 1502
Gazdálkodás és menedzsment 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 17 fő 0,5 1503
Gazdálkodás és menedzsment 5434405 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 17fő 0,5 1504

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

19. A szakmai képzés ingyenessége 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
 
21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Épületek nyitvatartása (1-es és 2-es egység) hétfő-péntek: 7:00-17:00
Titkárság hétfő-péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00
Könytár hétfő-csütörtök: 9:00-14:00
péntek: 9:00-13:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le!

5. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorsz. Nem Végzettség szintje Munkakör-kategória Munkakör Tantárgy
1. főiskola pedagógus könyvtárostanár (tanító); általános iskolai tanár matematika
2. férfi főiskola pedagógus tanító  
3. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv
4. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv; erkölcstan
5. főiskola pedagógus tanító  
6. főiskola pedagógus fejlesztő pedagógus  
7. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv
8. főiskola pedagógus általános iskolai tanár kémia; matematika
9. mesterfokozat MA pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató IT hálózat biztonság gyakorlat; IT alapok; hálózatok I.; hálózatok I. gyakorlat; IT alapok gyakorlat; IT hálózat biztonság
10. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár történelem; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
11. főiskola pedagógus általános iskolai tanár informatika; angol nyelv; matematika
12. főiskola pedagógus általános iskolai tanár fizika; erkölcstan; matematika 
13. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár pénzügyi alapismeretek; pénzügy gyakorlat; számvitel szervezés; komplex feladatok gyakorlata
14. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv
15. főiskola pedagógus általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom; erkölcstan
16. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés 
17. főiskola pedagógus tanító  
18. főiskola pedagógus tanító  
19. férfi alapfokozat BA pedagógus általános iskolai tanár testnevelés 
20. egyetem pedagógus gyógypedagógus  
21. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár történelem; etika; magyar nyelv és irodalom; történelem és állampolgári ismeretek 
22. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; általános iskolai tanár matematika; kémia
23. alapfokozat BSc pedagógus tanító; általános iskolai tanár német nyelv
24. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató magyar nyelv és irodalom; gépírás és levelezési gyakorlat; ügyviteli gyakorlatok
25. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár német nyelv 
26. egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató számvitel; számvitel gyakorlat 
27. alapfokozat BA pedagógus tanító  
28. főiskola pedagógus tanító; általános iskolai tanár német nyelv
29. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika 
30. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár német nyelv
31. férfi alapfokozat BSc pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató programozás gyakorlat; hálózati operációs rendszerek gyakorlat; programozás; irodai szoftverek 
32. férfi mesterfokozat MA pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár informatika; hálózati operációs rendszerek; irodai szoftverek gyakorlat; Linux alapok gyakorlat; Linux alapok
33. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár számviteli alapismeretek; számvitel gyakorlat; kommunikáció a titkári munkában; kommunikáció alapjai; üzleti kommunikáció gyakorlat; irodai alkalmazások gyakorlata; pénzügyi informatika I.; pénzügyi és vállalkozói ismeretek; pénzügyi alapismeretek; üzleti kommunikáció; gazdasági és vállalkozási ismeretek 
34. főiskola pedagógus általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom; erkölcstan; dráma és tánc
35. főiskola pedagógus tanító  
36. egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom; ének-zene
37. főiskola pedagógus tanító; általános iskolai tanár természetismeret; dráma és tánc; rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra; erkölcstan; technika; magyar nyelv és irodalom
38. férfi egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató IT alapok; hálózatok I.; hálózatok I. gyakorlat; IT alapok gyakorlat; hálózati ismeretek II. gyakorlat; hálózati ismeretek II. 
39. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár vezetési, jogi, gazdasági, marketing elméleti ismeretek; számvitel gyakorlat; vezetés, szervezés gyakorlat; könyvvitel; gazdasági és jogi alapismeretek; elemzés-ellenőrzés 
40. férfi egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár projektfinanszírozás; projekttervezés gyakorlata; projektfolyamatok követése; szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat; nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás; foglalkoztatás II.; marketing; projektfinanszírozás gyakorlata 
41. férfi egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés és sport; testnevelés 
42. mesterfokozat MA pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; általános iskolai tanár német nyelv; angol nyelv; foglalkoztatás I.; 
43. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; általános iskolai tanár angol nyelv; történelem; hon- és népismeret; történelem és állampolgári ismeretek 
44. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár informatika
45. főiskola pedagógus tanító  
46. főiskola pedagógus tanító  
47. főiskola pedagógus tanító  
48. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár komplex természettudomány; erkölcstan; biológia - egészségtan; természetismeret; kémia 
49. mesterfokozat MA pedagógus tanító  
50. főiskola pedagógus tanító  
51. főiskola pedagógus tanító  
52. főiskola pedagógus tanító  
53. férfi egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár logisztika
54. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv; IT szakmai angol nyelv; foglalkoztatás I. 
55. főiskola pedagógus tanító  
56. főiskola pedagógus tanító  
57. főiskola pedagógus tanító  
58. főiskola pedagógus tanító  
59. főiskola pedagógus tanító  
60. férfi mesterfokozat MA pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár pénzügyi alapismeretek; általános statisztika; készletgazdálkodás gyakorlat; gazdasági és jogi alapismeretek; gazdálkodási ismeretek; pénzügy gyakorlat; raktározás; raktározás gyakorlata; adózás gyakorlat; gazdasági és vezetési feladatok; adózás; jogi ismeretek
61. főiskola pedagógus tanító  
62. egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár programozás gyakorlat; programozás; matematika; informatika 
63. főiskola pedagógus általános iskolai tanár  testnevelés
64. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika
65. főiskola pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató raktározás gyakorlat; vállalkozásfinanszírozás gyakorlat; raktárvezetés gyakorlat; közlekedés technikája; a raktározás szerepe és mutatószámai; raktározási folyamatok; marketing gyakorlat; közlekedés- és gazdaságföldrajz; üzleti terv készítés;bérszámfejtés; pénzforgalmi gyakorlat; elektronikus adóbevallás gyakorlata; általános statisztika; gazdasági és jogi alapismeretek 
66. egyetem pedagógus általános iskolai tanár földrajz
67. férfi főiskola pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár rajz és vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; művészetek 
68. középfokú iskolai végzettség pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár elektronikus adóbevallás gyakorlata; könyvelés számítógépen
69. főiskola pedagógus tanító  
70. főiskola pedagógus tanító  
71. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár fizika; matematika; 
72. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár angol nyelv; IT szakmai angol nyelv; történelem; etika; történelem és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret; történelem és állampolgári ismeretek
73. főiskola pedagógus tanító  
74. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár számvitel; adózás gyakorlat; pénzügyi alapismeretek; számviteli alapismeretek; foglalkoztatás II.; vállalkozásfinanszírozás; adózási alapismeretek; vállalkozásfinanszírozás gyakorlat; adózás; számvitel gyakorlat 
75. egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés
76. főiskola pedagógus tanító  
77. főiskola pedagógus általános iskolai tanár matematika; informatika; erkölcstan; fizika

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorsz. Nem Végzettség szintje Munkakör-kategória Munkakör
1. férfi érettségi NOKS iskolatitkár
2. érettségi NOKS iskolatitkár
3. középfokú iskolai végzettség NOKS pedagógiai asszisztens
4. férfi érettségi NOKS rendszergazda
5. férfi egyetem NOKS rendszergazda
6. érettségi NOKS pedagógiai asszisztens
7. férfi érettségi NOKS laboráns
8. középfokú iskolai végzettség NOKS pedagógiai asszisztens

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő

10. Érettségi vizsgák eredményei

Tanév Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Informatika ismeretek Közgazdaság ismeretek Kereskedelmi ismeretek
2018/19 3,82 2,73 3,3 4,35 3,57 3,62 2,41 3,64 3,62

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógiai Programjában olvashatnak részletesebben.

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házifeladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai doglozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó viszga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, valamint a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 23 fő
2. 1.B 23 fő
3. 1.C 23 fő
4. 2.A 22 fő
5. 2.B 22 fő
6. 2.C 24 fő
7. 3.A 23 fő
8. 3.B 23 fő
9. 3.C 23 fő
10. 4.A 26 fő
11. 4.B 30 fő
12. 5.A 31 fő
13. 5.B 29 fő
14. 5.C 30 fő
15. 6.A 28 fő
16. 6.B 26 fő
17. 6.C 28 fő
18. 7.A 27 fő
19. 7.B 28 fő
20. 7.C 25 fő
21. 7.D 22 fő
22. 8.A 24 fő
23. 8.B 24 fő
24. 8.C 24 fő
25. 9.A 28 fő
26. 9.B 26 fő
27. 9.C 27 fő
28. 10.A 29 fő
29. 10.B 24 fő
30. 11.A 29 fő
31. 11.B 28 fő
32. 12.A 28 fő
33. 12.B 32 fő
34. 13.A 20 fő
35. 13.B 21 fő
36. 13.C 21 fő
37. 13.D 14 fő

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Hírek

2020. augusztus 31.
2020. augusztus 12.
2020. május 18.

Közösségi média

 Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO Boldog iskolaTehetségpontPénz7
© 2020 Győri SZC Bolyai János Technikum & Győri SZC Bolyai János Általános Iskola