banner1.jpg

Miért érdemes

a Bolyaiban középiskolásnak lenni?

Továbbtanulás

A bolyais diákok megszerezhetik szakjuk OKJ, felsőfokú OKJ, illetve informatika ágazaton a CISCO speciális bizonyítványait. A továbbtanulni vágyókat pedig felkészítjük az egyetemek által támasztott követelmények teljesítésére is.

Gyakorlati ismeretek

A diákok tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben elsajátíthatják az általuk választott szakma elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon.

Nyelvtanulás

Lehetőséget nyújtunk két idegen nyelv tanulására is, mert napjainkban a szakemberek számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. A nyelv órák mellett a nyelvvizsgára is segítünk felkészülni.

Rendezvények

Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmód nélkül. Fontos, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos program, bál, kirándulás ezt segítik elő.
image

A mosonmagyaróvári Bolyai iskola

több mint 120 éves múltjával a város egyik legrégibb oktatási intézménye. 
A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az intézmény filozófiáját.  Ezt bizonyítja, hogy az iskola az 1990-es években felvállalta a közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette az informatikával is. Az elmúlt 26 évben a régió elismert középiskolájává nőtte ki magát, mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek elhelyezkedését.

A 2020-2021. tanévben induló osztályok:

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő Felvehető létszám Szakmacsoport sorszáma, megnevezése Egyedi azonosító
Informatika és távközlés 5448109 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 5 34 fő 7. 1501
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5484113 Logisztikai technikus 5 34 fő 13. 1502
Gazdálkodás és menedzsment 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 17 fő 15. 1503
Gazdálkodás és menedzsment 5434405 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 17fő 15. 1504
 

Informatika és távközlés ágazat

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakma szerezhető meg.

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.


 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban a pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakma szerezhető meg.

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.


Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.
 

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Közlekedés és szállítmányozás

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ágazatban a logisztikai technikus szakma szerezhető meg.

 

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

9. évfolyamba lépés feltételei:

Iskolánk felvételi vizsgaközpont, központi írásbeli felvételit szervez magyar és matematika tantárgyakból.

Felvételi összpontszám megállapításának módjai:

Elérhető összpontszám: 200 pont.

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai összegének kétszerese: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy idegen nyelv tárgyakból. 

Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat.

Hozott pont: max. 100 pont

Szerzett pont:max.100 pont

Központi írásbeli magyar nyelvből (max. 50 pont) és matematikából ( max. 50 pont).


Megjegyzés:

A jelentkezés feltétele, hogy nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!

magyarazat.png

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Ha valamely különleges bánásmódot igénylő tanuló nem rendelkezik matematika tantárgy érdemjegyével, akkor a magyar tantárgy jegyét számítjuk be duplán, ha nem rendelkezik magyar tantárgy jegyével, akkor a matematika tantárgy érdemjegyét duplázzuk meg.

Ha valamely tanuló nem rendelkezik az adott évfolyamon egy tantárgy érdemjegyével (mert iskolája pedagógiai programja alapján nem akkor tanulta, vagy rövidebb ideig tanulta), akkor a tantárgy meglevő érdemjegyét duplázzuk.

Az összes pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend.

A sorrend kialakításánál azonos pontszám esetén saját iskolánk tanulói és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók előnyt élveznek.

NYÍLT NAP: NOVEMBER 20. (szerda) 9:00-12:00-ig
Egyéni tanácsadás: 2019. december 9. 8-16 óráig

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Hírek

2020. augusztus 31.
2020. augusztus 12.
2020. május 18.

Közösségi média

 Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO Boldog iskolaTehetségpontPénz7
© 2021 Győri SZC Bolyai János Technikum & Győri SZC Bolyai János Általános Iskola